Revízia regálových systémov

Za konkrétny stav regálového systému je zodpovedný majiteľ, alebo prevádzkovateľ regálového systému. Ak sa regálový systém používa, je povinnosť ho pravidelne kontrolovať a v prípade zistených poškodení uviesť do vyhovujúceho stavu. Súčasťou našich služieb je aj ponuka pravidelných kontrolných prehliadok regálových systémov vyplývajúcich z STN 15 635. Po vykonaní prehliadky vyhotovíme zápis z prehliadky so súpisom a klasifikáciou poškodení (nízke, vyžadujúce údržbu, nutné k výmene).

Vybrané práce

Vypracujeme Vám
ponuku na mieru!

Radi vám pomôžeme s našimi službami alebo produktmi. Cenovú ponuku vám spracujeme po dohode. Sme flexibilní a spoľahliví tím.

Revízia regálových systémov

Spoločnosť Delax vám ponúka služby ohľadom montáže a revízie regálových systémov, samotné regálové systémy a kovovýrobu. Neváhajte nás kontaktovať.

Kontakt

Kontakt